EN

EN

14 SEPTEMBER

DEN HAAG

14 SEPTEMBER

DEN HAAG

STOP FOSSIELE SUBSIDIES

STOP

FOSSIELE

SUBSIDIES

KOM IN ACTIE!

DE CRISIS IS NU!

Op zaterdag 14 september blokkeren we opnieuw de A12, drie dagen voor het kabinet op Prinsjesdag het regeringsbeleid voor het komende jaar presenteert. In onze schaduw-troonrede laten we vanaf de A12 zien dat juist dit kabinet een einde moet maken aan de fossiele subsidies.

In het hoofdlijnenakkoord wordt geen enkele prioriteit gegeven aan de afbouw van de fossiele subsidies. Het kabinet laat daarmee een grote kans liggen op het verbeteren van onder meer bestaanszekerheid, wonen, openbaar vervoer en onderwijs, die hoog op de politieke agenda’s van de regeringspartijen staan. 

Het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet start met het benoemen van de intentie om ‘door hard te gaan werken en de zorgen van mensen serieus te nemen, het vertrouwen van Nederlanders terug te verdienen’.

Wij laten op 14 september zien hoe het kabinet dit kan realiseren. Namelijk: door te stoppen met het met tientallen miljarden per jaar subsidiëren van beursgenoteerde bedrijven met grotendeels buitenlandse aandeelhouders.

"Shift subsidies away from fossil fuels to protect the poor and most vulnerable people and communities."

António Guterres – Secretaris-General Verenigde Naties 

tijd voor actie!

Door ervoor te kiezen om de fossiele subsidies in stand te houden, zorgt de regering voor verdere escalatie van de wereldwijde klimaat- en ecologische crisis, voor steeds meer slachtoffers van klimaatrampen vooral in het mondiale zuiden en voor onomkeerbare schade aan ecosystemen.

De kans is groot dat al in 2024 de opwarming van de aarde de 1,5°C overschrijdt. Vanaf dan ontstaat er groot risico op het activeren van onomkeerbare climate tipping points, die voor een domino-effect in de opwarming van de aarde zorgen, met alle onomkeerbare en catastrofale gevolgen van dien.

Volgens het IPCC kan dit tegen het einde van deze eeuw zelfs zorgen voor een stijging van de zeespiegel met meer dan 2 meter. Wij blokkeren op zaterdag 14 september de A12 om een eind aan de fossiele subsidies te eisen en te strijden voor rechtvaardig klimaatbeleid!

Dit kun jij doen

>> HEB JE 10 SECONDEN?

Deel deze actie op social media, om te zorgen dat we met zoveel mogelijk mensen zijn op 14 september!

>> Heb je 3 minuten?

Maak zelf een post over de fossiele subsidies of de A12-blokkade. Hieronder vind je afbeeldingen en teksten die je daarbij kunt gebruiken.

6 april blokkeer ik de A12. Ik ben boos, teleurgesteld, bang. Onze overheid blijft weigeren om 39,7 – 46,4 miljard euro aan jaarlijkse kortingen voor de fossiele industrie te schrappen. Terwijl 72% van de Nederlanders vóór afschaffing is en de klimaatverandering in hoog tempo doorzet.

Het demissionaire kabinet heeft begin februari plannen gepresenteerd om de fossiele subsidies af te bouwen, maar die zullen niet voor 2030 gerealiseerd zijn. Dat is te laat. Overal ter wereld zijn mensen nu al slachtoffer van droogte, voedseltekorten en overstromingen. Wereldwijd nam de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren en reptielen sinds 1970 met 69% af.

Ik wil dat iedereen op aarde een toekomst heeft. Ik wil zorg dragen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en het laatste restje natuur. Maar ik kan het niet alleen, ik heb jou nodig om mee te doen, om samen te strijden, om hoop te houden. Daarom vraag ik je om sámen met mij van de overheid te eisen dat de fossiele subsidies direct beëindigd worden.

Op 6 april om 12:00 lopen we dan met andere bezorgde maar strijdvaardige mensen vanuit verschillende plekken in Den Haag in marsen naar de A12. Deze bezetten we. We herhalen onze eis: afschaffing van de fossiele subsidies. Doe mee!

a12blokkade.nl

Ik ben boos! Op 6 april blokkeer ik daarom de A12 om een eind aan de fossiele subsidies te eisen. €39,7-46,4 miljard aan jaarlijkse kortingen vanuit de overheid voor fossiele bedrijven. We jagen de wereldwijde klimaat en ecologische crisis aan met dit beleid en dat moet stoppen.

>> Heb je 1 middag?

Doe mee aan de support-demonstratie langs de A12!

>> Heb je 2 middagen?

Doe een actietraining bij Extinction Rebellion en sluit je aan bij de blokkade!

FAQ's

Dat zijn de belastingkortingen voor bedrijven die heel veel olie, gas en kolen gebruiken. Bij ‘subsidie’ denk je al snel aan geld dat je van de overheid krijgt, maar kortingen zijn net zozeer een kadootje. Die kunnen als subsidie worden gezien, want daardoor zullen bedrijven meer olie, gas en kolen gaan gebruiken.

Onder andere bedrijven als Tata Steel, Shell en KLM. Maar denk ook aan de scheepvaart, opwekkers van fossiele elektriciteit, en grootverbruikers van fossiele energie zoals makers van kunstmest.

Voor een beter overzicht kun je het onderzoek van Milieudefensie bekijken, die de top 10 grote vervuilende bedrijven onder de loep heeft genomen. 

Terwijl jij netjes energiebelasting betaalt, krijgen bedrijven die veel olie, gas en kolen verbruiken enorme belastingkortingen. Denk aan Shell, Tata Steel en KLM. Dit kost iedere belastingbetaler (dus ook jou) €3.000 per jaar! Dat is oneerlijk.

Van dit geld kunnen we ook de woningnood aanpakken, zorgmedewerkers fatsoenlijk betalen en alle huizen energiezuinig maken, in plaats van het aan de  aandeelhouders van deze bedrijven te geven.

Daarnaast verergeren grote bedrijven de klimaat- en ecologische crisis waar de CEO’s en aandeelhouders zelf maar weinig last van hebben. De gevolgen ervan komen terecht bij gewone mensen, in de vorm van klimaatrampen, hongersnood en extreem weer.

Op dit moment gebeurt dat nog vooral in het Mondiale Zuiden, maar ook in Nederland voelen we die gevolgen steeds vaker. Denk aan de overstromingen in Limburg, de impact van hittegolven op ouderen, mensen met chronische ziekten of mensen die in slecht geïsoleerde woningen wonen op een hitte-eiland in de stad, en aan boeren die kampen met watertekorten.

Nee, dat gebeurt niet, zolang het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de fossiele subsidies eerlijk verdeeld wordt.

Door het geld dat vrijkomt slim te investeren, bijvoorbeeld in betere zorg, het energiezuinig maken van huizen of gratis OV zal het leven van de gemiddelde Nederlander onderaan de streep niet duurder worden.

Het afschaffen van deze kortingen kan ertoe leiden dat sommige banen verdwijnen, maar er zullen juist ook veel nieuwe banen ontstaan. 

Bedrijven die duurzaam en energiezuinig werken zullen blij zijn, en daar is nu al een schreeuwend tekort aan mensen. Er zijn talloze onvervulde vacatures, bijvoorbeeld voor installatiemonteur of milieudeskundige.

Daarom moet er geld, dat vrijkomt door het afschaffen van de fossiele subsidies, worden gestoken in het omscholen van mensen, met behoud van inkomen.

De overheid heeft jarenlang verzwegen hoeveel korting ze nou precies geven. Eerst zou het €4,5 miljard zijn, later bleken onderzoekers uit te komen op €17 miljard. Toen werd het €37,5 miljard. Begin september 2023 zei de overheid dat het bedrag tussen €39,7 en €46,4 miljard per jaar ligt.