Stop fossiele subsidies!

Sluit je aan bij Extinction Rebellion

Ieder jaar pompt onze regering €17,5 miljard in de fossiele industrie

De wereld staat in brand en onze overheid gooit voor iedere emmer water drie emmers olie op het vuur. De middelen die de overheid jaarlijks besteedt aan het stimuleren van de winning, productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, de zogenoemde fossiele subsidies, zijn ongeveer drie keer zoveel als wat er in de rijksbegroting is opgenomen voor klimaatbeleid.

Op zaterdag 11 maart om 12:00 uur blokkeren wij opnieuw de A12 en roepen wij vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies!

Die €17,5 miljard, waar komt dat vandaan?

Fossiele subsidies zijn alle financiële regelingen waarmee de overheid het gebruik van olie, kolen en gas goedkoper maakt. In 2020 heeft (oud) minister Wiebes, na een motie van de Tweede Kamer, via een Kamerbrief bekend gemaakt dat onze overheid via diverse financiële prikkels de fossiele industrie stimuleert. Een voormalig Europarlementariër lukte het op basis van openbare CBS data alle maatregelen door te rekenen, en zo aan te tonen dat het jaarlijks om ruim 17,5 miljard euro gaat.

In de definitie van subsidies die het kabinet hanteert, gaat het om gemiste staatsinkomsten, veelal belastingvoordelen. Het is in de meeste gevallen dus niet zo dat deze multinationals geld krijgen, maar korting op wat ze eigenlijk zouden moeten betalen. De daardoor gemiste opbrengsten voor de staatskas (5% van de totale begroting) moeten door ons burgers worden opgehoest. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met torenhoge externe kosten van fossiele brandstoffen, zoals milieu-, gezondheids- en klimaatschade. Het IMF berekende dat deze in 2020 wereldwijd 5,9 biljoen dollar bedroegen. Je kunt er dus van uitgaan dat de 17,5 miljard aan Nederlandse fossiele subsidies een grove onderschatting is.

€5,1 miljard aan accijnsvrijstelling voor elektriciteitsopwekking

Er is geen accijns op olie, gas of kolen als je die gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het gevolg is dat duurzame elektriciteitsopwekking duurder blijft en dat de overheid dus geen prikkel geeft om in duurzame alternatieven te investeren. Landen om ons heen zoals Duitsland en Frankrijk kennen deze vrijstelling niet.

€4,6 miljard aan korting op energiebelasting voor grootgebruikers

In Nederland betaal je voor gas of elektriciteit minder belasting naarmate je meer verbruikt. Grootvervuilers als Tata Steel, Shell, Dow en Yara ontvangen op die manier korting op hun energierekening, terwijl ze miljarden winst maken. Hiermee verlaag je de prikkel om te besparen. In Duitsland en Frankrijk bestaat een dergelijke grote korting niet.

€2,8 miljard aan accijnsvrijstelling en 0% BTW in de luchtvaart

Sinds het Verdrag van Chicago uit 1944 is de luchtvaart vrijgesteld van BTW en accijns, om snel te kunnen groeien en vliegen beter bereikbaar te maken. Hoewel deze doelen achterhaald zijn, is deze maatregel nog steeds van kracht. Dat is vreemd, aangezien op (internationale) treinreizen wél BTW rust en energiebelasting wordt betaald. Op die manier is treinvervoer niet concurrerend te maken met luchtvaart. Uit onderzoek van TNO, “Burgers over klimaatbeleid”, geïnitieerd door minister Jetten, blijkt dat burgers juist niet bezorgd zijn over het invoeren van belasting op vliegtickets.

€1,8 miljard vanwege lagere accijns op diesel ten opzichte van benzine

Terwijl diesel per liter 15% vervuilender is in uitstoot, betaal je ruim 11 cent per liter minder accijns. Landen om ons heen (zoals Zwitserland of Verenigd Koninkrijk) laten zien dat een gelijke of hogere accijns op diesel mogelijk is.

€1,5 miljard aan accijnsvrijstelling voor raffinaderijen

Bedrijven als Shell, die miljarden winst maken, hoeven geen accijns te betalen voor gebruikte olie, gas of kolen in hun raffinaderijen. Dit is een rechtstreekse subsidie aan de fossiele industrie. Bovendien haal je ook hier weer de prikkel weg voor dergelijke bedrijven om te investeren in duurzame alternatieven. Deze vrijstelling overigens is vrij uniek voor Nederland; landen om ons heen zoals Duitsland kennen deze vrijstelling niet.

…en nog €1,7 miljard in de overige 10+ maatregelen

Naast de vijf grootste heeft Wiebes nog eens 10 maatregelen beschreven. Denk aan een accijnsvrijstelling voor de scheepvaart. Verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw. Investeringaftrek voor het winnen van aardgas in de Noordzee. Hier bovenop heeft het WWF ook andere maatregelen inzichtelijk gemaakt, zoals het weggeven van gratis CO2-uitstootrechten. De inschatting van 17,5 miljard aan Nederlandse fossiele subsidies is hiermee dus een grove onderschatting.

Wat eisen wij?

Extinction Rebellion eist dat de overheid onmiddellijk stopt met alle fossiele subsidies:

  • Wees eerlijk over hoeveel fossiele subsidies er worden verstrekt.
  • Doe wat nodig is, schaf de subsidies af en bestem deze extra inkomsten voor Klimaatbeleid.
  • Laat burgers beslissen door een landelijk Burgerberaad Klimaat en Milieu te laten bepalen hoe Nederland op een rechtvaardige manier in 2025 klimaatneutraal kan worden.

Op zaterdag 11 maart om 12:00 uur blokkeren wij opnieuw de A12 en roepen wij vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies!

De afgelopen tijd zijn we via de media gesteund door honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. Het fossiele tijdperk loopt ten einde. Het beleid moet nú om. Help je duwen?